San Diego Chargers stadion offentliga forum

San Diego Chargers stadion offentliga forum

Den mest uppenbara lösningen är att göra Q-platsen till laddare och låta dem utveckla den som de passar, med mycket kommersiell utveckling kring den på land som ges av staden. Om något skulle Cityb bidra till rivningen och rensningen av Q men med nya skatter (som Pades) från ny, överraskande Gå Ner I Vikt Snabbt Piller ny utveckling, vad som helst bidrar staden, återbetalas. Trafik och värdet och utvecklingspotentialen i land nära centrum gör det opraktiskt och för dyrt. Det kommer att bero på hur åtgärden är formulerad, huruvida ‘smärtan’ sprids ut över länet eller bara staden. Det kan vara en plan som tränas ut som inte kräver en omröstning, även om det kanske inte är möjligt. Bekymrad om det i vakuum är hård. Gå Ner I Vikt Snabbt Jag föreslår att du väntar på att se en plan innan du blir för dyster, om du är en Chargers fan. Även om omröstning tyder på aptit för skattebetalare Går Man Ner I Vikt finansierad stadion är inte där det skulle behöva vara med två tredjedelar röster. Det landet är förorenat av olja och i en floodplain, ja, men det är mitt i tre stora motorvägar, har en vagnslinje och är värt en överväldigande summa pengar. Det skulle vara en debatt om att staden (fokuserad som en gåva av pengar och inte land) inte har haft sedan laddarnas utvecklingsförslag 2003 misslyckades med att få traktion i en dålig ekonomi som stadsomfånget ‘ s pensionskris blev klarare och tydligare.