Sanningen om Sveriges korta arbetstid

Sanningen om Sveriges korta arbetstid

Erika Hellstrom älskar att kunna stänga dörren till sitt kontor klockan 15.30 innan han går ut för en tidig kvällsvandring i den djupa gröna skogen som omger hennes hemstad.

Den 34-åriga konstdirektören brukade ha ett långt och oregelbundet schema som frilansare, men hon är nu baserad på en av de första svenska startarna som erbjuder en vanlig sex timmars dag i Falun i centrala Sverige.

Hennes chef Jimmy Nilsson, som äger Digital Production Company Background AB, lanserade initiativet i september som ett led i arbetet med att skapa en mer produktiv arbetskraft.

‘Det är svårt att koncentrera på jobbet i åtta timmar, men med sex timmar kan du vara mer fokuserad och få saker att gå snabbare’, säger han.

Hans personal är på sina skrivbord mellan 8.30 och 11.30, ta en hel timme till lunch och lägg sedan in ytterligare tre timmar innan de går tillbaka till sina hem Går Man Ner I Vikt i de svenska bergen.

De blir ombedda att hålla sig borta från sociala medier på kontoret och lämna några personliga samtal eller e-postmeddelanden fram till slutet av dagen. Lönerna har inte förändrats sedan initiativet startade i september.

‘Vi’ ska försöka det i nio månader och se om det är ekonomiskt först och för det andra om det fungerar för våra kunder och vår personal, säger Nilsson.

Konklusiva försök Konceptet om sex timmars dagar är inte helt nytt i Sverige, även om 2015 har sett något av en väckelse i tanken.

Vid Toyotas servicecenter på landets västkust, skiftes skift för mekanik för mer än ett decennium sedan, och med företaget som rapporterar en snabb vinstökning ligger den fast vid tanken sedan dess.

Det fanns också en handfull försök i den offentliga sektorn på 1990-talet och början av 2000-talet, däribland en i norra gruvstaden Kiruna som sprang i 16 år men skrotades i en politisk rad och bristen på rå data för att mäta framgången .

Under de senaste månaderna har Gå Ner ett Kilo I Veckan Går Man Ner I Vikt flera startups i Stockholm gått med i bakgrunden AB för att testa konceptet, tillsammans med två sjukhusavdelningar i Umeå i norra Sverige och en operationsenhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Det mest högprofilerade initiativet är hos ett äldrehem i västra Sverige, där 80 sjuksköterskor bytte till sex timmars dagar i februari som en del av en tvåårig kontrollerad studie av kortare timmar. Åttio anställda i ett liknande vårdhem fortsätter att arbeta med sina vanliga åtta timmars skift.

‘Det är för tidigt att dra några slutsatser, men sjuksköterskor som arbetar i kortare timmar tar mindre sjukfrånvaro och rapporterar att de är mindre stressade’, säger Bengt Lorentzon, den ledande konsulten som Göteborgs Stadsråd har analyserat för att analysera uppgifterna.

Han säger att patientvård verkar ha förbättrats, med personal som organiserar fler aktiviteter som dansklasser, gruppläsningsturer eller utomhusvandringar.

‘Just nu tittar vi bara på tidiga indikationer, men vi kan se att kvaliteten på jobbet är högre.’

Svenska och internationella beslutsfattare följer projektet noga med att Lorentzon medger att han har blivit något överväldigad av det globala medieintresset i sin forskning. Han är angelägen att betona att sex timmarsdagen fortfarande är långt ifrån att bli arbetsnormen i den skandinaviska nationen.

Mer flexibla timmar På andra sidan landet flirar karriärtränaren Pia Webb, 40, mellan möten i Stockholm.

‘Jag känner inte till någon i mitt nätverk som bara arbetar sex timmar om dagen’ skrattar hon.

‘Många av mina klienter är förvaltare som tycker att arbetet är det viktigaste, och [då] inser att de inte har tillbringat tid med sina barn.’

Men hon säger att hon inte är förvånad över att kortskiftprovningarna i Göteborg och någon annanstans har fångat så mycket uppmärksamhet tack vare Sveriges rykte för arbetslivsbalans.

‘Svenska företag ser länken mellan hälsa och lönsamhet’, säger hon.

‘Stora organisationer ger ut gympass. Det finns mer flexibla timmar att du kan arbeta ditt liv runt att plocka upp och släppa bort dina barn.’

En tidigare IT-chef som erkänner att hon brinner ut sig själv, skrev nyligen en självhjälpsbok riktad till internationella proffs med titeln ‘Förbättra din egen livskvalitet: Den svenska vägen’.

‘Ömsesidig respekt’ I hela Sverige arbetar endast 1% av de anställda mer än 50 timmar i veckan, en av de lägsta priserna i OECD där 13% är genomsnittet. Enligt lagen ges svenskar 25 semesterdagar, medan många stora företag brukar erbjuda ännu mer. Föräldrar får 480 dagar betald föräldraledighet att dela upp mellan dem. De flesta kontor är tomma efter 17:00.

‘Det’ är väldigt annorlunda när jag arbetade i Storbritannien och kunderna ville hålla kontakten på helger och på kvällen, säger kanadensiska född Ameek Grewal, 29, som flyttat från London till Citibanks nordiska huvudkontor i Stockholm a år sedan.

Medan han hävdar att miljön ibland kan vara ‘frustrerande’ för dem som brukade ta längre timmar eller få snabba svar från kunder, är han övertygad om att den svenska modellen ger betydligt större fördelar än nackdelar.